Петък, 23 Февруари 2024 г.

60 силистренци започват работа по програмата "Развитие"

Шейсет силистренци започват работа по схема "Развитие" на Агенцията по заетостта, информираха от общината. Община Силистра подписа договор с Агенцията и с Дирекция "Бюро по труда" за осигуряване на заетост по проект "Нов избор – развитие и реализация" – схема "Развитие" на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Подадена е заявка за помощници в строителството и за спасители при бедствия, аварии и катастрофи.
След задължителния курс на обучение от м. февруари 24 човека са назначени като "помощник строител", а от 1 март ще бъдат назначени 36 души за "спасител при бедствия, аварии и катастрофи". Всички те ще имат осигурена работа за 1 година, на пълен работен ден, срещу минимална работна заплата, поясни експертът по заетост в общинската администрация Станислав Тодоров.
Общината е подала и втора заявка в Агенцията по заетостта за обучение и осигуряване на работа на още 41 безработни от Силистренската община. Техните квалификационни курсове започват в средата на този месец. Двайсет от кандидатите ще работят като озеленители, а 21 – като помощници в строителството. Преобладаващата част от наетите са хора от селата и ще работят към кметствата.
В условията на значителна безработица община Силистра продължава да отстоява позициите си на институция, осигуряваща заетост, коментират със задоволство специалистите. От началото на 2011 година общината е осигурила заетост на още 60 безработни, които се грижат за зимното поддържане на четвъртокласната пътна мрежа, други 49 безработни работят почасово като "личен асистент".
По схема "Развитие" за обучение и наемане на безработни освен общините могат да кандидатстват общински предприятия и частни предприемачи.

Facebook коментари