Сряда, 08 Декември 2021 г.

Излязоха резултатите от външното оценяване след 4 клас в Силистренско. Вижте класацията на училищата

На националното външно оценяване (НВО) по Български език и литература (БЕЛ) в края на ІV клас в област Силистра се явиха 771 ученици.

Техният среден резултат по брой точки е 34, 05, което представлява 69, 10 % от максималния брой точки. Превърнат в оценка този резултат е мн. добър 4, 72.

На НВО по Математика в края на ІV клас в област Силистра се явиха 764 ученици.

Техният среден резултат по брой точки е 29, 13, което представлява 58, 25 % от максималния брой точки. Превърнат в оценка този резултат е добър 4, 21.
Средният областен резултат общо по двата предмета е 4, 47. По- нисък е от обявения национален среден резултат 5, 00 с 0, 28.

Първите 5 училища с най- висок среден резултат по двата предмета общо:

1. ОУ "Ст. Караджа", с. Цар Самуил – 5, 50 (7 ученици)
2. ОУ "Ив. Вазов", Силистра – 5, 30 (86 ученици)
3. ОУ "Г. С. Раковски", Ситово – 5, 13 (4 ученици)
4. ОУ "О. Паисий", Силистра – 5, 06 (62 ученици)
5. ОУ "Св. св. Кирил и Методи", Силистра (72 ученици) и СУ "Н. Й. Вапцаров", Силистра (58 ученици) – с еднакви оценки 5, 03

Най – нисък е резултата на СПИ "Хр. Ботев", с. Варненци и основните училища в Сокол и Средище.

Забелязва се връзка между ниските резултати и ниския обхват в електронното обучение.

Facebook коментари