Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Инспекция по труда в Силистра: При 75 проверки констатирахме 350 нарушения в селското стопанство

Дирекция "Инспекция по труда" в Силистра активизира от началото на юни контрола в селското стопанство, съобщиха от инспекцията.
Направен е анализ на отглежданите култури на територията на Силистренска област.

Основен акцент при проверките е законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, тъй като селското стопанство е един от най-рисковите сектори по отношение използването на недеклариран труд, се казва в съобщението.

Инспекцията по труда напомня на земеделските стопани и тютюнопроизводители, че трябва да наемат работна ръка по силата на трудов договор, като могат да използват всеки от регламентираните в Кодекса на труда видове договори. Наемането на работници на еднодневни договори е само една от възможностите. Разработеният от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" софтуер за предоставяне на образците е създаден с цел максимално облекчаване на администрирането на този вид договори.

От началото на годината - освен регистрираните земеделски стопани - и регистрираните тютюнопроизводители могат да наемат работници по силата на еднодневни трудови договори. Наети по проект "Оптимизация и иновации в Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" помощник-инспектори могат да им представят възможностите на софтуера. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

От началото на годината до сега в селското стопанство в Силистренско са извършени 75 проверки, при които са установени 350 нарушения. Случаите на работа без трудови договори в отрасъла са 11, което е повече от 1/3 от всички производства и дейности на територията на област Силистра. Предоставените образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за периода са общо 3 565, заявени от 58 земеделски стопани основно за отглеждане на винени лозя, ягоди и череши.

Facebook коментари