Сряда, 25 Май 2022 г.

РИОСВ-Русе спаси 10 защитени птици за едим месец. Знаете ли как да действате ако намерете бедстващо животно?

В рамките на месец експертите на РИОСВ-Русе се отзоваха на сигнали и спасиха екземпляри от защитени видове птици. Сред тях са – 7 бр. домашна кукумявка (Athene noctua) и 2 бр. горска ушата сова (Asio otus) млади екземпляри, които са паднали от гнезда. Една от спасените птици е от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), който е намерен в землището на с. Нова Черна, блъснат от превозно средство. Птиците са успешно транспортирани до Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Експертите на екоинспекцията наблюдават няколко гнезда на бели щъркели в териториалния обхват и съдействат на кметствата за укрепването на гнездата чрез поставяне на платформи от електроразпределителното дружество.

Прави впечатление, че местното население отделя особено внимание и е съпричастно към отглеждането на щъркелите. Екоинспекцията и Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора следят случая с гнездото в с. Белица, община Тутракан заради съмнения, че малките се отглеждат само от един възрастен. Местни хора са подхранвали птиците в продължение на седмица. Акцията за прибиране на малките за доотглеждане в центъра е отменена, след като се е появил вторият възрастен екземпляр.

Подробна информация за реакцията при намиране на екземпляри в безпомощно състояние може да бъде намерена на интернет страницата на инспекцията - ТУК.

Facebook коментари