Събота, 27 Ноември 2021 г.

Извънредна проверка на площадката за отпадъци в Калипетрово след огромния пожар на нея

Екип на РИОСВ-Русе е извършил незабавна извънредна проверка на площадката за отпадъци в с. Калипетрово, община Силистра след сигнал от тел. 112 за горящи автомобили и гуми, съобщават от институцията.

Площадката се намира в Промишлена зона "Изток" и се стопанисва от "Супер-лукс 84" ЕООД. На нея се съхраняват и третират отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и др.

При проверката на терен е установено, че пожарът е възникнал в участъка, в който са се съхранявали ИУМПС. Не са изяснени причините за възникването му. Бил е потушен от служителите на РСПБЗН-Силистра, но все още е пропушвал на места. Данните от пункта за контрол на качеството на атмосферния въздух в Силистра не показват отклонения от нормите на следените замърсители. Посоката на вятъра през периода е била север-северозапад.

Съставен е констативен протокол и са дадени предписания да се представи информация, свързана с приемането и предаването на отпадъците от ИУМПС, както и др. документи по изискванията на специализирана наредба: писмени обяснения относно възникването на пажара, извършваните дейности на площадката и количествата на наличните към момента на инцидента отпадъци; да се уведомява инспекцията при всяко предаване на отпадъци от площадката, включително и тези, засегнати от пожара.

На представителя на фирмата е връчена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Проверката във връзка с възникналия пожар продължава.

Facebook коментари