Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

Средният успех в област Силистра от матурите е по-нисък от този в страната

Дванадесетокласниците се справиха успешно с държавните зрелостни изпити въпреки дългите периоди на дистанционно обучение през последните две години. Това показват резултатите от матурите през майската сесия на 2021 г, съобщават от МОН.

Средният резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература е 52,44 точки, което отговаря на оценка добър (4,14).

Средният успех за област Силистра по БЕЛ е 3, 94, съобщи Габриела Миткова, началник на РУО - Силистра.

684 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по Български език и литература.

За сравнение – средният областен резултат през 2020 г. бе 3,863, а през 2019 г. бе 3,773. Видна е тенденция към бавно покачване.
Този резултат е по- нисък от средния за страната (4, 14) само с 0, 2 точки. Намалява се отстоянието ни от средния национален резултат. Миналата година изоставахме с 0, 337

Първото място по БЕЛ в областта отново се заема от ЕГ "П. Яворов", Силистра, където средният успех на 57 зрелостници е 4, 98.
Второто си място запазва ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра с 4, 94 среден успех на 71 зрелостници. ПГСУАУ "Ат. Буров", Силистра си възвръща третото място със среден успех 4, 51 на 72 зрелостници. В гимназиите на второ и трето място предметът не се изучава като профилиращ.
Най- ниски са резултатите на трите земеделски гимназии – в Силистра, Средище и Ситово.

Двойките по БЕЛ са 78 за областта. Те представляват 11, 4 % от общия брой оценени работи. Има ясна положителна тенденция на намаляване на слабите оценки като брой и процент. За сравнение - през 2020 г. двойките бяха 112 (16 %), а през 2019 г. – 137 (17, 7 %).
Отличните оценки по БЕЛ са 50 и представляват 7, 3 % от оценените работи. Две от тези шестици за пълни. Миналата година отличните оценки бяха 49 (7 %). Запазва се нивото.
Останалите оценки се разпределят почти равномерно - средните оценки са 30, 3 %, добрите – 30 %, а много добрите – 21 %.

377 зрелостници се явиха на втори държавен зрелостен изпит по предмет по избор.
Средният успех на явилите се на втори държавен зрелостен изпит (ІІ ДЗИ) е 4, 54.
През 2020 средният областен резултат по всички учебни предмети бе 4, 239, а през 2019 г. - 4, 115. Както и по БЕЛ, има тенденция към бавно покачване.
Двете профилирани гимназии в Силистра са отново с най- добри резултати и на втория държавен зрелостен изпит, на който се явяват всичките им ученици – ЕГ "П. Яворов", Силистра – 5, 16 и ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра – 5, 07. Запазват миналогодишните си резултати. На трето място е СУ "Н. Й. Вапцаров", Силистра с 4, 88.

Двойките на ІІ ДЗИ са само 19, което се равнява на 5 % от оценените работи. През 2020 г. броят на двойките бе 34 (8, 25 %), а през 2019 г. – 57. Отново най- много са слабите оценки по География и икономика – 13, но са по- малко от миналата година, когато бяха 23.

Отличните оценки на ІІ ДЗИ са 101 (26, 8 %) - 9 от тези шестици за пълни. Има отчетлива тенденция за нарастване на отличните оценки. За сравнение - през 2020 г. отличните оценки бяха 75 (18 %), а през 2019 г. - 68. Отново повече от половината отлични оценки (63) са по Английски език, следвани от Биология и здравно образование – 19. Причината за успеха е, че учениците са избирали предмет, който изучават на по- високо ниво с по- голям брой часове.
Различният брой на явилите се зрелостници не дава възможност да се правят коректни сравнения между предметите, тъй като оценките не са представителни за випуска като цяло и за отделното училище.

Facebook коментари