Вторник, 28 Май 2024 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 7 юни 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 камериер/камериерка,хотел, средно образование, английски ез. и руски ез.
1 сервитьор, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност
1 администратор, хотел, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност
1 камериер/камериерка,хотел, средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието

1 обслужващ, бензиностанция/ газостанция, средно образование
1 заварчик, средно образование
1 шмиргелист, средно образование
5 военнослужещи, войници,средно образование
2 шлосери,средно образование/ Машиностроене
7 общи работници, основно/ средно образование
2 шофьори, товарен автомобил, средно образование,Актуални документи, кат. С, СЕ ,D, DE
2 опаковачи, средно образование
1 електромонтьор, средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование
2 шлосери, средно образование
1 готвач, средно образование
3 строители, жилища, средно образование
1 камериер/ камериерка хотел, средно образование
1 машинист, еднокофов багер, средно образование
2 продавач-консултанти, средно образование
1 диспечер, транспортни средства, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. "В", "С""СЕ","DЕ"
1 автомонтьор, средно образование, кат. "В", ""ВЕ"
1 продавач-консултант, авточасти, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. "В", "С""СЕ"
1 касиер, средно образование
1 готвач, средно образование
2 работници, кухня, средно образование
1 шлосер-електрозаварчик, средно / Техническо образование
1 автомонтьор, средно образование
1монтьор, ремонт на машини и оборудване, средно образование
2 водопроводчици ( външно водоснабдяване и канализация), средно образование
2 работници, строителство, основно образование
1 шлосер, основно/ средно образование
2 техници, телекомуникация,средно образование
1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика
1 агроном, висше образование
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло
5 шивачи, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло
30 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
19 медицински сестри, висше образование здравни грижи
1 началник, смяна, средно образование, компютърна грамотност
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 асистент офис, средно образование
1 организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование
1 Обслужващ, магазин, средно образование
3 Продавач-консултанти, средно образование

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 машинен оператор, металообработващи машини
2 куриери, средно образование, кат. В
2 организатор,експедиция/товаро-разтоварителна и спедиторска дейност, средно образование
1 опаковач, средно образование
1 носач – товарач стоки, без изискване
4 сервитьори, средно образование, комуникативност
1 сервизен техник, средно техническо образование
3 общи работници, средно образование
3 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
2 бармани, основно/средно образование
1 шлосер-средно образование
1 работник, кухня, основно, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

3 обслужващи работници, промишлено производство, основно образование
1 заварчик, свидетелство за правоспособност
1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
2 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит
4 шивачки, основно образование
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 продавач – консултант, средно образование
1 общ работник, без изискване за образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, основно образование, двусменен режим на работа;
1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра"
6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина";

***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари