Вторник, 21 Март 2023 г.

Общинския съвет отново решава съдбата на бившата Градска поликлиниката

Информация на "КС"

Днес на 27.05.2010г от 9.30 ще се проведе редовното заседание на Общински съвет-Силистра.В първоначалния дневен ред са включени 17 точки, като се очаква както обикновено стана практика напоследък да има доста допълнителни точки. Първа точка от него е отложената от миналата сесия скандална докладна за вкарване на в плана за приватизация на сградата ДКЦ-Силистра /бивша Градска поликлиниката/. След него следват 4 върнати от областния управител докладни, наредбата за управление на общинските пътища, няколко решения за участие в проекти и разпореждания с общинска собственост.
Очаквайте подробности...

Facebook коментари