Понеделник, 27 Март 2023 г.

Районният съд в Силистра отвори широко вратите си

Районният съд в Силистра посрещна вчера в Съдебната палата граждани и ученици като част от традиционната инициатива "Ден на отворените врати".

Ученици и студенти се запознаха с организацията на работа на съда и с функциите на съдебните служби.

Денят на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов "Открито за съдебната власт", с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие, сподели ръководителят на Районен съд Силистра Мирослав Христов.

"Любопитно бе за всички да научат, че през изминалата година в Силистренски районен съд са били гледани над 3 000 дела, като една трета от тях са наказателни. Присъда по тях са получили близо 200 души".

Всички присъствали участници получиха издание на българската конституция.

Facebook коментари