Петък, 19 Април 2024 г.

В Силистренско се организира партньорска информационна кампания с акцент за малките земеделски стопани

Областният информационен център в Силистра в партньорство с Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) офис Силистра и със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" - Силистра (РЕКИЦ) организира изнесени приемни в малки населени места в област Силистра на тема "Европейските фондове - добри практики и предстоящи възможности", съобщиха от центъра.

Ще се дава информация за актуалните възможности при кандидатстване с проекти за 2021 година.

Експертите ще акцентират на атрактивните за земеделските стопани мерки по Програмата за развитие на селските райони - "Създаване на стопанства на млади фермери" и "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", които се очаква да бъдат отворени за кандидатстване през септември тази година.

Кампанията ще бъде проведена в периода от 2 юни до 18 юни 2021 г. във всички общини на територията на Силистренска област по следния график:

• 02.06.2021 г. (сряда), 09:00 – 11:00 ч., с. Йорданово, община Силистра, НЧ "САМООБРАЗОВАНИЕ – 1942" с. Йорданово;
• 04.06.2021 г. (петък), 09:15 – 11,45 ч., с. Черник, община Дулово, НЧ "ПРОСВЕТА - 1944" с. Черник;
• 04.06.2021 г. (петък), 09:00 – 12,00 ч., с. Поройно, община Дулово, НЧ "ХРИСТО БОТЕВ - 1949" с. Поройно;
• 09.06.2021 г. (сряда), 09:00 – 11,00 ч., с. Искра, община Ситово, НЧ "БАЧО КИРО - 1943 г." с. Искра;
• 11.06.2021 г. (петък), 10:00 – 12,00 ч., с. Цар Самуил, община Тутракан, НЧ "ИСКРА - 1928" с. Цар Самуил;
• 14.06.2021 г. (понеделник), 09:00 – 11,00 ч., гр. Главиница, община Главиница, НЧ "ХРИСТО БОТЕВ - 1940", гр. Главиница;
• 16.06.2021 г. (сряда), 09:00 – 11,00 ч., с. Кайнарджа, община Кайнарджа, НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1942" с. Кайнарджа;
• 18.06.2021 г. (петък), 09:00 – 11,00 ч., с. Алеково, община Алфатар, НЧ "ПРОБУДА - 1910" с. Алеково.

Facebook коментари