Неделя, 26 Юни 2022 г.

Вижте графика на годишните технически прегледи на земеделска и горска техника в община Силистра

Община Силистра информира собствениците на земеделска и горска техника, че във връзка с писмо № ЗГТ - 03 - 3/27.05.2021 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Силистра и в изпълнение на чл. 16, ал. 4 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (ЗРКЗГТ) и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по ЗРКЗГТ, на територията на Община Силистра, съгласно график на Областна дирекция "Земеделие" - Силистра ще се проведат технически прегледи, както следва:

04.06.2021 г. - гр. Силистра, офис на ОД "Земеделие" - от 09.00 до 17.30 ч.

11.06.2021 г. - гр. Силистра, офис на ОД "Земеделие" - от 09.00 до 17.30 ч.

При извършването на технически прегледи следва да бъдат представени:

Техниката, оборудвана съгласно изискванията на Наредба № 3/03.02.2016 г.;

Свидетелство за регистрация на техниката;

Застраховка "Гражданска отговорност" за самоходната техника;

Свидетелство за правоспособност на лицето представящо техниката.

Собствениците, чиято техника е продадена следва да представят документ удостоверяващ продажбата и.

Facebook коментари