Сряда, 17 Април 2024 г.

Модерен кораб ще открива критични места в Дунав от Силистра до Тутракан

Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" е най-малкият бенефициент по оперативните програми на Европейския съюз, но с получените средства постига много добри резултати.

Подобен е случаят с проекта, наречен "Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по рeка Дунав – фаза 2". Той е свързан със строителството и доставката на хидрографския кораб "Дунав 1" по Оперативната програма "Транспорт и транспортна инфраструктура".

Модерният плавателен съд, купен с европейски средства, извършва бързо и точно измерване на речното дъно, сканиране на бреговата ивица и островите, включително в участъка на голямата европейска река между Силистра и Тутракан. По този начин се откриват критичните места по Дунав и се подпомага корабоплаването.

Facebook коментари