Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Ако си търсите каруци за 30-40 лв. или лек автомобил за 100-200 лв. тази информация е за вас

На основание чл. 1, ал. 2, чл. 2, т. 1, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба No 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка с чл. 273, ал. 3 и ал. 4 от Закона за горите, чл. 64, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка със Заповед No 627/01.07.2011 г. на Изпълнителна агенция по горите.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - РУСЕ ще проведе търг за продажба на конфискувани движими вещи - целия списък - ТУК.

От ДГС "Силистра" са били конфискувани 6 каруци и Фолксваген Джета, ДГС "Тутракан" - 4 каруци, а ДГС "Дулово" - 2 каруци, ремарке и 6 леки автомобила.

Търгът ще се проведе като офертите ще бъдат разгледани на 03.06.2021 г. от 10.00 часа в сградата на РДГ Русе.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 27.05.2021 г. до 02.06.2021 г. включително от 09.00 до 16.00 часа в базите, посочени в т. 1 от настоящата заповед.

Офертите на кандидатите се приемат всеки работен ден от 27.05.2021 г. до 02.06.2021 г. включително от 09.00 до 16.00 часа в сградата на РДГ Русе — стая No 3.

Началните тръжни цени на каруците са в порядъка на 30-40 лв., а на леките автомобили от 100 до 200 лв.

Facebook коментари