Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

Кметът на Силистра награди най-заслужилите учители в общината

Тази вечер Силистра се проведе годишната церемония в чест на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Церемонията се проведе под егидата на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов.
На церемония бяха наградени 27 учители от 67 номинирани в 14 категории.

Пълен списък н а категориите и лауреатите:

І. За постижения в педагогическата практика в предучилищното образование – са постъпили 11 номинации
Цветелина Пламенова Иванова, учител в ДГ "Ян Бибиян", гр. Силистра

ІІ. За постижения в педагогическата практика в началния етап на основното образование
Руска Станчева Боранова – учител в ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Силистра

ІІІ. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Български език и литература"
Ирена Иванова Екзарова, учител в ОУ "Иван Вазов", гр. Силистра

ІV. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Чужди езици"
Милена Димова Цанева – ст. учител по английски език в ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра

V. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Математика, информатика и природни науки"
Искра Николаева Николова, учител по Информационни технологии в ПМГ "Св. Климент Охридски", гр. Силистра

VІ. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Обществени науки и гражданско образование"
Иванка Стойчева Желязкова, учител по География и икономика в ОУ "Иван Вазов", гр. Силистра
VІІ. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Изкуства, бит и технологии, преприемачество и физическа култура и спорт"
Боряна Неделчева Кьосева, учител по Хореография в СУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Силистра

VІІІ. За постижения в педагогическата практика в професионалното
Десислава Димитрова Димитрова, учител в Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров", гр. Силистра

ІХ. За постижения в педагогическата практика, свързана с превантивни, диагностични, рехабилитационни, консултативни и корекционно-терапевтични дейности (ресурсни учители, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие и други педагогически специалисти)
Даниела Илиева Димитрова, сензорен терапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Х. За най-успешен заместник-директор:
Анета Христова Атанасова, заместник-директор в Спортно училище "Дръстър", гр. Силистра

ХІ. За най-успешен мениджмънт в детска градина
Радосвета Иванова Николова, директор на ДГ "Роза"

ХІІ. За най-успешен мениджмънт в училище и център за подкрепа за личностно развитие
инж. Ралица Михайлова Боянова, директор на Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

XIII. За цялостен принос в развитието на образователната система в община Силистра и за дългогодишна педагогическа практика
1. Елена Аврамова Георгиева, директор на ДГ "Иглика", гр. Силистра;
2. Пенка Канева Кулева, зам. директор по учебна дейност в ОУ "Св.св.Кирил и Методий", гр. Силистра;
3. Йорданка Костадинова Иванова, учител в ДГ "Роза", гр. Силистра;
4. Ганка Николова Пенева, учител в ДГ "Роза", гр. Силистра;
5. Димитричка Петрова Димитрова, учител в ДГ " Мир", с. Айдемир ;
6. Александър Лечев, учител по физическа култура и спорт в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", гр. Силистра;
7. Иван Александров Занов, учител по История и цивилизация в СпУ "Дръстър", гр. Силистра;
8. Тихомир Станчев Великов, учител по История и цивилизация в ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра;
9. Димитър Стоянов Димитров, учител в ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра;
10. Йорданка Атанасова Маринова, учител по Химия и опазване на околната среда в ЦПЛР – ОДК, гр. Силистра.
11. Стефка Недева Русева, учител по френски език от професионалната гимназия "Буров"

За принос в развитието на образователната система в община Силистра
Посмъртно е отличена Лидия Станкова Петрова – учител по Български език и литература в СУ "Н.Й.Вапцаров", гр. Силистра

XIV. За високи резултати на национално и международно ниво в състезанието "Най добър млад автомонтьор и водач на МПС" награда получава:
Инж. Георги Димов Стоянов – ръководител на отбора на Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" в националното състезание за "Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство" 2021, което се проведе в периода 11-13.05.2021 г. Той подготвя и най-добрия млад автомонтьор на България за 2021г. - Тугай Фахредин, който ще представи страната ни на международното състезание "Young Car Mechanic" в Полша.

В навечерието на светлия празник поздравителни адреси получиха директорите на образователните и културни институции в Силистра:
1. д-р Николай Тодоров – директор на Регионален исторически музей – Силистра
2. Йордан Колев – директор на Художествена галерия – Силистра
3. Елена Илиева – директор на Природонаучен музей – Сребърна
4. Мануела Енчева – зам.-директор на Регионална библиотека "Партений Павлович"
5. Златина Станева – директор на Драматично-куклен театър – Силистра
6. Иван Драголов – административен ръководител на сграда Драматичен театър
7. Милен Милушев – ръководител на Общинско кабелно радио
8. Йордан Георгиев – ръководител на Градски духов оркестър
9. Димитър Джамбазов – ръководител на Ансамбъл "Добруджа"
10. Доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Facebook коментари