Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Офисът на НАП в Силистра отличник с 105 % изпълнение на приходите (видео)

С това се похвали днес директора на силистренския офис на приходната агенция Петър Маринов.
Над 54 милиона лева са събрани за бюджета към 31.12.2010г. Съгласно отчетените данни се наблюдава значително увеличение в приходите от ДДС в размер на 5 273 200 лева спрямо миналата година Отчетените нетни приходи от ДДС на Офис Силистра към 31.12.2010 г. са 11 419 300 лева. Активно действащите фирми, регистрирани по ДДС на територията на област Силистра са 1 847 броя. От тях 187 бр. са регистрирани през периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. по закона за ДДС. За същия период на 2009 год. новорегистрираните фирми по ДДС са 231 броя. Дерегистрирани фирми по ЗДДС към четвъртото тримесечие на 2010 г. по инициатива на НАП са 20, а по инициатива на задължените лица са 88 бр. Увеличението на данъка се дължи на изключително добрите цени на селскостопанската продукция и реализираните обороти на земеделските кооперации. При корпоративния данък има намаление на внесения с 1 057 000 лева. Това се дължи пък на факта на прехвърляне към Варненската дирекция на НАП на значителен брой силистренски фирми. Събраните приходи към 31.12.2010 г. в Офис Силистра по бюджета на НОИ и ЗОК са 28 675 300 лева, което е с 1 536 400 лева по-малко в сравнение с отчета за същия период на 2009 година. Изпълнението на плана за 2010 г. за отчетната година е 89,9%. Основна цел на местния приходен офис остава подобряването и разширяване на услугите за клиентите на администрацията и предоставянето на нови електронни услуги; осигуряването на достъп до данъчно-осигурителната сметка на всеки клиент през интернет чрез ПИК-код.
Директора на данъчните в Силистра сподели, че след предприетите проверки на НАП-Силистра, на територията на областта 100 % от бензиностанциите в областта имат дистанционната връзка на информационната система на НАП. В следващия етап до 30.09.2011г. това трябва да се случи с касовите апарати на всички регистрираните по ЗДДС фирми, а до 31.03.2012г. и на всички търговци.

Facebook коментари