Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

В Силистра започва приема на заявления за подпомагане земеделските производители заради COVID-19

От утре 17 май до 4 юни 2021 г. започва прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1" от мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19".

Приемът се обявява във връзка със Заповед №03-РД/1407 от 7 май 2021 г. на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" – РА. Подмярка COVID 1 е с бюджет 7 524 692 евро или 14,7 млн. лева. Тя обхваща секторите - "Плодове и зеленчуци", "Маслодайна роза" "Винени лозя", "Декоративни растения" и "Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози).

Facebook коментари