Вторник, 30 Ноември 2021 г.

В резервата Сребърна пристига специализирана техника за косене на тръстика

Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/- Русе информираха, че следващата седмица, на 19 май, ще се проведе демонстрация на специализирана техника.

РИОСВ – Русе изпълнява проект на територията на Поддържан резерват "Сребърна", който е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." - "Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове ВЪВ влажната зона в "Сребърна".

Ще бъде демонстрирана специализирана техника за косене на тръстика и драгиране на наноси от езерото Сребърна по проекта.

Facebook коментари