Сряда, 29 Май 2024 г.

Община Тутракан внесе в МОСВ предложението си за пречиствателна станция

Тутракан е една от трите общини, заедно с Елхово и Ихтиман, внесли предложенията си за изграждането на нови пречиствателни станции за отпадъчни води. Очаква се до края на април предложенията да бъдат оценени, за да бъдат подписани и договорите за предоставяне на средствата от Оперативна програма "Околна среда". Тъй като тази процедура е насочена към общините с по-ниска степен на подготовка, те ще бъдат подпомогнати както в разработване на проектите, така и в тяхното изпълнение. По този начин няма да им се наложи да кандидатстват по различни процедури за двата компонента и ще се съкрати времето от идейната фаза до реалното строителство.

Facebook коментари