Петък, 20 Май 2022 г.

Колко трябва да печелиш, за да си беден в Силистра

Беден човек в България обикновенно се асоциира с такъв, който живее в материални и парични лишения и недоимък.

В Европейската общност индикаторите за бедност и социално включване са нещо различно от това което ние имаме като разбиране за бедност.

Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)".

От Териториално статистическо бюро – Север на НСИ, отдел "Статистически изследвания – Силистра", предоставиха информация за Регионални индикатори за бедност и социално включване в област Силистра през 2020 г.

През 2020 г. линията на бедност в област Силистра е 434.17 лв. средно месечно на лице от домакинството. При този размер на линията под прага на бедност са били 29.1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Силистра нараства с 4.4%, а относителния дял на бедното население се увеличава с 4.2 процентни пункта.

През 2020 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана (270 лв.) и Видин (297 лв.), а най-високата - в област София (столица) (718 лв.), следвана от областите Перник (506 лв.) и Варна (480 лв.).
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен (31.3%) и Монтана (29.4%). Най-нисък е относителният дял на бедните в област Габрово – 12.3%.

През 2020 г. в област Силистра относителният дял на бедност за жените е 25.4% и е по-нисък от относителния дял на мъжете, живеещи в риск от бедност в областта със 7.6 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключват останалите трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Силистра се повишава от 29.1% до 36.7%, или със 7.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 43.8%, или с 14.7 процентни пункта.

Facebook коментари