Петък, 12 Април 2024 г.

Ще обучават учители как да учат учениците да оценяват достоверността на информацията

На 12 и 13 май т.г. от 10 до 15 ч. ще бъде проведен online обучителен семинар по гражданско образование за учители в платформата на ZOOM, като с него стартират дейностите по Проекта "КЛАС" (КРИТИЧНИ, ЛЮБОЗНАТЕЛНИ, АКТИВНИ, СМЕЛИ), съобщи Михаил Кирязов - областен координатор на проекта, председател на организацията на СБУ в региона.

Проектът е изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, а организатор на събитието е Фондация "Европейски институт".

Умението да се търси и ползва информация е пряко свързано с възможността младите хора да мислят критично и да бъдат пълноценни и активни граждани. Днес само 50 % от учениците могат да оценят достоверността на информацията.

През учебната 2018-2019 година за първи път бяха предвидени часове по медийна грамотност за изграждане на дигитално-медийна компетентност, съдържаща 5 ключови умения - информационна грамотност, комуникации и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, безопасност и решаване на проблеми.

Въпреки усилията на МОН, учениците и учителите се нуждаят от адекватни ресурси за подготовката и провеждането на тези часове. Това е особено валидно за необлагодетелстваните райони, където средата е допълнително влошена.

Обучителният семинар по медийна грамотност за учители включва както полезна информация по темата, така и практическа част с акцент върху методите за оценка на достоверността на различните източници на информация и новини.

Линк за включване в обучението: ТУК.

Линк към наръчника по медийна грамотност: ТУК.

Facebook коментари