Петък, 03 Април 2020 г.

1314 души са се преброили в Силистренско по интернет до 18:45 часа на 1 февруари 2011 година

1314 души в 478 домакинства в Силистренско са се преброили по интернет до 18:45 часа на 1 февруари, при общо за страната от 138 816 лица в 52653 домакинства. В тези домакинства са се преброили 651 са мъже и 663 жени. Най-много са се броили електронно в община Силистра, съответно 1027 души в 386 домакинства, от които 508 мъже и 519 жени. Най-малко това са направили в община Главиница – 8 души в 3 домакинства, съответно 5 мъже и 3 жени. В Тутракан са се преброили 133 човека в 42 домакинства, съответно 67 мъже и 66 жени, в община Дулово са се преброили 112 човека в 37 домакинства, съответно 57 мъже и 55 жени, в община Ситово са се преброили 34 човека в 10 домакинства, съответно 14 мъже и 20 жени,

Facebook коментари