Събота, 26 Ноември 2022 г.

В рамките на 30 млн. лева се очаква да е бюджета на община Силистра за 2011 година

Малко над 30 млн. лева се очаква да бъде бюджетът на община Силистра през 2011 година, показва справка от проекта на финансовия план. Близо 18,5 млн. лева ще получи общината по линия на държавния бюджет, очаква се да бъдат събрани и близо 10 млн.- лева от местни данъци и такси. В приходната част са включени също краткосрочен заем, утвърден от общинския съвет, и преходен остатък от 2010 г. за делегирани държавни дейности.
Най-много разходи ще бъдат направени отново в сферата на образованието – близо 10 млн. лева. Толкова разходи, според проектобюджета, ще погълнат и дейностите по чистота, благоустрояване, управление на дейностите по отпадъците, озеленяване, ремонт на уличното осветление и др. подобни. За издръжка на общинския съвет и общината са планирани близо 3 млн. лева. Над 3,5 млн. лева се очаква да бъдат вложени в социални дейности – домове за стари хора, дневни центрове, центрове за рехабилитация и интеграция и т.н. Инвестиционната програма на Общината възлиза на над 5 360 хил.лв. Очаква се от одобрени проекти по оперативните програми през 2011 година в общинския бюджет да влязат над 4 млн. лв.
"Кворум Силистра" припомня, че бюджета на общината за предходните три години бе съответно: 2008г.- 35 422 326 лв., 2009г. – 50 205 526 лв., 2010г. – 27 801 375 лв.

Днес, на 2 февруари, от 17.00 часа в салона на община Силистра ще се проведе публичното обсъждане на отчета на бюджет 2010 и проекта за бюджет 2011.

Facebook коментари