Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

Ще изследват по международна програма замърсяването на река Дунав до Силистра

Доцент Виолин Райков, който от години се занимава с изследване на замърсяването с морски отадъци, разказа за maritime.bg. за един от международните проекти в които участва.

Единият от тях е по дунавската програма и обхваща държавите по поречието на Дунав и един от големиre й притоци, река Тиса. Ще бъде проследен пътя на отадъците до изливането им в Черно море. Нещо особено важно, тъй като става дума за най-голямата река в Европа, която минава през най-развитите индустриални райони и е носител на огромно количество органика и вторични продукти от цялата производствена дейност на континента. По този проект предстои много интересна кампания, която ще проведем това лято.

В два участъка на реката: Русе и Силистра ще изследваме замърсяването с микропластмаси по три метода, които са на колегите от австрийски университет - обясни доц. Райков. Ще използваме седиментационна кутия (на снимката): устройство, ксето се поставя на дъното и в продължение на 14 дни ще засичаме по дебита на водата частиците микропластмаси, които се угаяват в него. По другия метод ще изследваме седиментите, тоест речното дъно, където също има натрупвания на различни отпадъци, включително микропластмаси. И третият метод е за изследване на микрочастици по повърхноста на водата и в самата вода. Това ще става със специални мрежи с различна големина на окото, които се теглят с лодка. Анализът на сьбраните данни от изследването и експертизата ще бъдат направени в Австрия, където имат подходяща апаратура - допълни доц. Райков.

Facebook коментари