Понеделник, 06 Декември 2021 г.

Инициатива на община Силистра, в партньорство с Регионална библиотека, дари над 350 книги на социални институции

Община Силистра в партньорство с Регионална библиотека "Партений Павлович" - реализира акция под надслов "Направи добро - дари книга - предай нататък", посветена на 23 април - Световен ден на книгата и авторското право.

Към деня на празника вече бяха събрани над 350 книги.

Книгите бяха разделени по категории, спрямо възрастовата група, за която са подходящи. Всяка категория книги бе предоставена съответно на двата центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания.

Всички книги са преминали дезинфекционна машинна обработка.

Facebook коментари