Вторник, 24 Май 2022 г.

Академията на МВР търси курсанти в Силистренско

Областната дирекция на МВР в Силистра обяви прием за курсанти в Академия на МВР.

Кандидатите за курсанти могат да подават документи в областната дирекции на МВР в Силистра в срок до 03.06.2021 г.

Специалностите за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в редовна форма на обучение във факултет "Полиция" и факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" са: "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", "Гранична полиция" и "Пожарна и аварийна безопасност".

Кандидатите подлежат на специализиран подбор – медицинско изследване, проверка на физическата годност, психологическо изследване, състоящо се от тест за интелигентност и личностен въпросник.

Срокът на обучение е четири години. Приетите курсанти са освободени от такси и получават държавно гарантирана стипендия за целия срок на обучение. Завършилите специалностите в двата факултета се назначават на работа в структурните звена на МВР.

Информация, свързана с кандидатстудентската кампания, е публикувана на интернет страницата на Академията на МВР: www.mvr.bg/academy.

Facebook коментари