Неделя, 28 Ноември 2021 г.

В резервата "Сребърна" до Силистра засадиха над 46 000 нови фиданки

В границите на резерват "Сребърна" са засадени 46 243 дръвчета на обща площ 217,1 дка и са осъществени горско-стопански мероприятия, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

Това са част от дейностите на приключилия проект на инспекцията, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", "Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват "Сребърна". Проектът е изпълнен в рамките на 32 месеца.

При осъществяването на първоначално предвидените 7 дейности - изготвяне на проектно предложение, подготовка на документация за обществени поръчки, обследване на площите, лесовъдски дейности, закупуване на софтуер и специализирана техника и информация и комуникация по проекта - е отпаднала дейността по ограничаване на достъпа хора и коли до създадените залесени площи чрез поставяне на защитни съоръжения - габиони. Това е станало, тъй като в този район се предвижда изграждането на захранващ канал по нов проект, изпълняван от екоинспекцията. С отпадането на тази дейност е коригирана и стойността на проекта - 706 456,92 лева.

Проектът за подобряване структурата и функциите на характерните приоритетни горски местообитания е своебразно продължение на проект, осъществен през 2013 г. на територията на резервата.

С този проект са приложени методи за пречупване и опръстеняване в горските територии на чужди (инвазивни) видове растения от вида гледичия, явор негундо, американски ясен и аморфа, включително и в създадените чрез проекта от 2013 г. насаждения от местни дървесни видове, формиращи целевите местообитания. В период от 3-4 години третираните инвазивни видове ще отстъпят мястото си на местните новозасадени фиданки от видовете бяла топола, бяла върба, планински яснен, полски ясен и др.

Наред с лесовъдските мероприятия е закупена специализирана техника и софтуер, които са в помощ на управлението и поддържането на екосистемите в резервата. Предвидено е поддържащите дейности на младата гора да продължат още 2 години след приключването на проекта.

Facebook коментари