Понеделник, 23 Май 2022 г.

В 12 населени места на област Силистра живеят под 50 души

Към 31.12.2020 г. в градовете на областта живеят 46 750 души, или 43.8%, а в селата - 60 102 души, или 56.2% от населението на областта, съобщават от отдел "Статистически изследвания – Силистра", Териториално статистическо бюро – Север.

Най-голям е град Силистра с 30 169 души, следван от град Тутракан с 7 599 души. Останалите градове са с население: Алфатар - 1 336 души, Главиница - 1 275 души и Дулово - 6 371 души.

Към края на 2020 г. населените места в област Силистра са 118, от които 5 са градове и 113 - села. Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

Към края на годината в областта няма населени места без население. В 12 села живеят от 1 до 49 души. Преобладаващият брой населени места в областта са с население от 100 до 999 души - 71, или 60.2 % от всички населени места.
В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Силистра е разделена на 7 общини.
В община Силистра живее по-голямата част от населението на областта - 44 237 души или 41.4%. Най-малка по брой на население е община Алфатар, в която живеят 2 566 души, или 2.4% от населението на областта. Населението в останалите общини е следното: Главиница - 9 705, Дулово - 27 217, Кайнарджа - 5 001, Ситово - 4 886 и Тутракан - 13 240 души.
През 2020 г. във всички общини на област Силистра броят на населението намалява спрямо предходната година. В община Ситово намалението е най-малко - 0.5%, а в общините Алфатар
(-2.7%), Силистра ( 1.6%) и Кайнарджа (-1.0%) най-голямо.

Facebook коментари