Петък, 23 Февруари 2024 г.

В Силистра започна подготовката за новата учебна година в ЦСОП

Центърът за специална образователна подкрепа е образователна институция за деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в област Силистра. Намира се срещу православния храм "Св. св. Петър и Павел" в областния град на ул. "Христо Смирненски" №5. В сградата на ЦСОП се помещава и Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Като образователна институция, ЦСОП подпомага и обгрижва целодневно чрез квалифицирани терапевти и специални педагози деца и ученици със СОП, с различни видове тежки увреждания и синдроми. На ход е прием за учебната 2021-2022 година на деца и ученици от подготвителни групи в ДГ до до 12 клас включително. Центърът предлага обучение по индивидуален учебен план и индивидуална учебна програма, съобразени с конкретните потребности и възможности на детето.

Всеки ден са възможни рехабилитация; физио, сензорна, арт и трудотерапии; както и работа с психолог. ЦСОП разполага с модерни кабинети и специалисти. За информация: 0889909964 -директор; 0895414439 – зам.-директор.

Facebook коментари