Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Плащаме данък на държавата с отстъпка до 10 февруари

Осем работни дни остават до 10 февруари – срокът, в който можем да плащаме данъка върху доходите си от миналата година с 5 на сто отстъпка, информираха от местната приходна агенция. Сумите, получени по извънтрудови правоотношения, ще бъдат обложени с 5 % по-малко, ако декларацията за дължимия налог се подаде до 10 февруари и се внесе декларираната сума. Ако се плаща само част от дължимия данък, 5-те % процента се начисляват върху сумата, която се внася. В случай, че клиентът предпочита декларирането по електронен път с електронен подпис, отстъпката от данъка е валидна до 30 април. Тази година крайният срок за физическите лица е 2 май, тъй като 30 април е неприсъствен ден - събота. Важно е да се знае, че може да се ползва само едната от двете отстъпки.
Годишни доходи за миналата година се декларират, ако лицето е едноличен търговец или е имало извънтрудови правоотношения - от хонорари, наеми, приходи от прехвърляне на имущество, доходи от патент, производство на растителна и животинска продукция и от други източници, вкл. и допълнителни постъпления в личния бюджет от акции и участие в управление на дружества.
Данъчните декларации за доходите на физическите лица през 2010 г. са публикувани в сайта на НАП и могат да бъдат изтеглени от всеки. В салона за обслужване служителите на НАП ще приемат както разпечатки от интернет, така и ксерокопия на декларациите.

Facebook коментари