Сряда, 28 Февруари 2024 г.

До 5 май местните данъци и такси в община Силистра се плащат с 5 % отстъпка

5 май е крайният срок за плащане с 5% отстъпка на данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци, както и на данъка върху превозните средства за цялата текуща година в Община Силистра.

Плащането на налозите може да стане на място в паричния салон на отдел "Местни данъци и такси", по банков път, в касите на EasyPay , "Български пощи" или от интернет от страницата на община Силистра в раздел "Проверка на задължения", където с ЕГН или БУЛСТАТ и номер на съответната декларация.
За улеснение на собствениците на имоти в населените места на общината плащането на данъците може да се извърши в кметствата.

От Кворум припомняме, че данъкът върху недвижимите имоти, такса смет и данъкът за МПС за настоящата година могат да се плащат и на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

До 5 май – крайният срок за плащане с 5% отстъпка, работното време на данъчна служба с граждани е от 8.00 ч. до 17.00 ч. Прекъсване има само от 12.00 до 12.30 ч. за дезинфекция и от 16.00 до 16.30 ч. заради ежедневната обработка по приключване на оперативния ден.

Facebook коментари