Петък, 23 Февруари 2024 г.

Общинския съвет в Силистра гласува минимален "Туристически данък"

От тази година в историята остана "туристическата такса", която бе заменена от "туристически данък". За месец януари държавата определи "служебно" данъка на 60 стотинки за категория 1 звезда. Като местните общински съвети трябваше да определят размера му от февруари до декември. Държавата даваше възможност той да бъде в границите от 0,20 лв до 3,00 лв за нощувка. На първото за годината заседание на Общинският съвет в Силистра проведено на 27 януари 2011 година данъка бе гласуван в размер на 30 стотинки за нощувка в категория 1 звезда. Като задължението за останалите категории се определяше по формулата - за всяка звезда отгоре + 10 стотинки:
категория 1 звезда – 0,30 лв. за нощувка;
категория 2 звезди – 0,40 лв. за нощувка;
категория 3 звезди – 0,50 лв. за нощувка;
категория 4 звезди – 0,60 лв. за нощувка;
категория 5 звезди – 0,70 лв. за нощувка;
Когато данъка за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или
мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва. Сметките показват, че регистрираните към момента туристически обекти на територията на община Силистра ще заплатят най-малко данък в размер на почти 26 000 лева. Най-голям данък ще трябва да внесе 4-звездния "Данубе" със своите 113 легла в размер на 7424,10 лева. Следва го 5-звездния "Дръстър", който с 88 легла трябва да внесе минимум 6745,20 лева в общинския бюджет. 1-звездния "Сердика" за 129 легла,съответно 4217,65 лева. 2-звездния "Бартимекс" 1533 лева за 35 легла, следван от същата категория "Куин"с 1445,40 лева за 33 легла.Има още няколко малки туристически обекти, които предлагат няколко легла.
Припомняме, че миналата година община Силистра е събрала от "туристическа такса" сумата в размер на 15 000 лева.

Facebook коментари