Събота, 01 Октомври 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 12 април 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование
6 работници, строителство, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло
7 шивачи, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло
2 готвачи, средно образование
2 сервитьори, средно образование
30 лекари, висше образование, Медицина
1 магистър-фармацевт, висше образование, Фармация
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
19 медицински сестри, висше образование здравни грижи
1 началник, смяна, средно образование, компютърна грамотност

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 продавач–павилион, средно образование
2 продавач–консултант, средно образование

- За стажуване

1 технически-сътрудник, средно образование


Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 готвач, основно образование
2 касиери, средно образование, комуникативност
3 сервитьори, средно образование, комуникативност
1 камериер/ камериерка, средно образование
2 сервизни техници, средно техническо образование
1 чистач, производствени помещения, основно/ средно образование
1 чистач, основно/ средно образование, непълно работно време - 4ч.
2 електротехници, поддръжка на сгради, ПК "Електротехник" или "Електромонтьор"
13 общи работници, средно образование
1 оператор, център за обаждания, средно образование
2 бармани, основно/средно образование
3 помощник кухня, средно образование, професионален опит
2 организатори производство, средно образование
1сладкар, опит, умения за работа в екип
1 работник, поддръжка, отговорност, комуникативност
1 куриер, свидетелство за управление на МПС, кат. В
5 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
7 продавач – консултанти, средно образование
1 счетоводител, висше счетоводно – икономическо образование
1 продавач, разносна търговия, свидетелство за управление на МПС, кат. В

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "С+Е", 1 година професионален опит
2 машинисти на булдозер, основно образование, правоспособност за управление, 1 година професионален опит
4 шивачи, основно образование
1 общ работник, основно образование
1 продавач – консултант, средно образование
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование
1 акушерка, висше образованиеБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра"
2 сезонни работници, горско стопанство, обект на работа с. Цар Самуил
2 оператори, производствена линия, средно образование;
6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина";

***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари