Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Вижте кои училища в област Силистра как ще провеждат учебен процес след 12 април

От РУО - Силистра съобщиха, че съгласно последната заповед на министъра на здравеопазването, ситуацията в област Силистра е следната:

1. На училище тръгват децата в предучилищни групи в училищата – 91 шестгодишни се обучават в основните училища в селата Секулово, Правда, Черник, Голеш, Средище.

2. Всички деца от І до ІV клас от всички училища ще се обучават присъствено, независимо от броя на паралелките. Това са 3182 ученици в област Силистра.

3. Тръгват присъствено на училище и ученици от V до ХІІ клас, където паралелките са единствени във випуска.

Това означава, че малките училища ще бъдат изцяло на присъствени занятия. Сред тях са много основни училища във всички общини, средните училища в с. Окорш и с. Паисиево, малки професионални гимназии (ПГС, ПЗГ, ПГСС), спортното училище в Силистра.
В 5 училища някои випуски са с по една паралелка и не участват в ротацията, а в класове с по две паралелки – спазват графика за редуване. Това са:

ОУ "В. Априлов", Голеш
ПГПТ "Ев. Георгиев", Силистра
ПГМТ "Вл Комаров", Силистра
СУ "Н. Й. Вапцаров", Силистра – целият начален и гимназиален етап са на присъствено обучение, но в прогимназиалния етап ще се прилага редуването.
ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра – прогимназиалният етап е на присъствено обучение изцяло, но в гимназиалния етап се прилага редуването.

4. Съгласно графика за ротация, на училище тръгват и учениците от VІІ, VІІІ и Х клас, независимо от броя на паралелките.

Така на 12. 04. 2021 г. в област Силистра очакваме в училищата около 6731 ученици от І до ХІІ клас. Те представляват 72 % от учениците в областта.

Facebook коментари