Събота, 25 Март 2023 г.

В област Силистра отбелязват Международния ден на ромите

В Силистренско отбелязват Международния ден на ромите.
Към община Силистра е създаден Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, който е консултативен и координиращ орган.

Разработен е План за действие на община Силистра за подкрепа на интеграционните политики, който е приет и утвърден с решение на Общински съвет и е в съответствие с Националната стратегия за интегриране на ромите, съобщиха от общината. Общинското ръководство в своята работа винаги се е водило от принципа на равнопоставеност на българските граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, се посочва в съобщението.

Всяка година кметството на с. Бабук и Народното читалище "Дочо Михайлов - 1906" в селото, със съдействието на община Силистра и Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, организират пролетно тържество, посветено на приятелството и толерантността. С проявата се отбеляза Международният ден на ромите. Празникът е част от заложените дейности в Плана за действие на община Силистра за подкрепа на интеграционните политики.

Община Силистра, кметът д-р Юлиян Найденов и Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси с председател Мария Недялкова - зам.-кмет на Силистра, са отправили поздрави по случай празника.

Традиционен събор на ромите се провежда онлайн в село Средище, Кайнарджанска община. Проявата се организира от НЧ "Стефан Караджа - 1943" и основното училище "Цанко Церковски" в селото, съобщи помощник-директорът на училището Румяна Стефанова.

Учениците участват с рецитации на стихотворения, с рисунки на тема "Бит и ежедневие на ромите", с мултимедийна презентациия "Всеки език е ценен", с изделия от приложното изкуство, с песни и с танци. Изпълненията могат да бъдат видени на страницата на читалището.

Подготовката и участието на учениците в общинския събор на ромите става база за активно възпитателно въздействие в дух на толерантност, смятат педагозите.

Facebook коментари