Сряда, 17 Април 2024 г.

Силистренските съветници вдигнаха двойно данъка на товарните автомобили до 12 тона

На първото за годината заседание на Общинският съвет в Силистра проведено на 27 януари 2011 година бяха гласувани изменения на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци. В чл.49 (6) от Наредбата данъка за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса бе в размер от 10 лв., след гласуването е вече 20 лв. за всеки започнат тон товароносимост. Така през новата година всички собственици на товарни автомобили до 12 тона ще плащат 2 пъти по-висок данък превозно средство. Например ако притежавате товарен бус "Мерцедес", с товароносимост 1,5 тона, досега сте плащали 20 лв данък. През 2011 година вече ще дължите 40 лева. Ако притежавате товарен автомобил "ИФА" и досега сте плащали 50 лв за неговите 5 тона товароносимост, от 2011 година ще дължите 100 лева. Данъците за леките и товарните автомобили над 12 тона остават на нивото на 2010 година.
"Кворум Силистра" припомня, че тази година Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Facebook коментари