Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 05 април 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование
2 пакетировачи, основно образование
3 касиери, средно образование
2 работници зареждане на рафтове, средно образование
3 обслужващи бензиностанция/ газостанция
1 барман, средно образование
1 касиер, средно образование
5 военнослужещи, войници
6 работници, строителство, средно образование
1 работници, кухня, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло
7 шивачи, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло
2 готвачи, средно образование
2 сервитьори, средно образование
2 пекари, средно образование
30 лекари, висше образование, Медицина
1 фармацевт магистър,висше образование, Фармация
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
19 медицински сестри, висше образование здравни грижи


* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа
1 продавач–павилион, средно образование
2 продавач–консултант, средно образование

- За стажуване
1 продавач–консултант, средно образование

**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб", на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 сервизни техници, средно техническо образование
1 чистач, производствени помещения, основно/ средно образование
3 чистач, основно/ средно образование, непълно работно време - 4ч.
2 електротехници, поддръжка на сгради, ПК "Електротехник" или "Електромонтьор"
7 общи работници, средно образование
3 сервитьор, средно образование
3 оператори, център за обаждания, средно образование
1 бармани, основно/средно образование
3 помощник кухня, средно образование
3 организатори производство, средно образование
1 електромеханик, средно образование, владеене на английски или немски език;
7 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
4 продавач – консултант, средно образование
2 готвачи, основно образование
2 касиери, средно, комуникативност
1 камериерка в хотел, средно образование, комуникативност
1 дърводелец, мебелист, средно образование
1 работник поддръжка, отговорност, работа в екип


Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
2 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит
4 шивачки, основно образование
1 общ работник, основно образование
1 продавач – консултант, средно образование
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование
1 акушерка, висше образование


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 медицинска сестра – висше образование, специалност "Медицинска сестра"
2 сезонен работник, горско стопанство – обект на работа с. Цар Самуил
2 оператор, производствена линия – средно образование;
6 лекар ЦСМП – висше образование, специалност "Медицина";


***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари