Вторник, 28 Март 2023 г.

На 3 февруари от 16.00 часа в зала № 1 в сградата на Община Дулово ще се проведе публично обсъждане на отчета за 2010г. и Бюджет 2011 на общината

От община Дулово информираха, че на основание Чл.11, ал.6 и Чл. 30, ал.4 от Закона за общинските бюджети и Чл.32 от Наредба № 18 на Общински съвет-Дулово "За условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет" кметът на Община Дулово - Гюнер Рамис кани местната общност за участие в обществено обсъждане на:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Дулово за 2010г.
2. Проект на Бюджет на Община Дулово за 2011г.
Обсъждането ще се проведе на 03.02.2011г./четвъртък/ от 16.00 часа в зала № 1 в сградата на Община Дулово.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Дулово за 2010г. и Проектът на Бюджет на Община Дулово за 2011г. са публикувани на интернет страницата на общината: www.dulovo.info
Мнения, препоръки и предложения, свързани с Бюджет 2011 на Община Дулово може да направите до 02.02.2011 г. /сряда/ на електронен адрес:budjetdulovo2011@abv.bg

Facebook коментари