Вторник, 24 Май 2022 г.

Стая за щастие ще има в ученическото общежитие в Силистра

"Стая за щастие, психично здраве и релакс" на Ученически съвет при ООС "Младост" в Силистра с ръководител Цветелина Василева реализират проект от конкурсната сесия "Младежта срещу насилието и наркотиците" на МКБППМН/ОСНВ/ ПИЦ /, съобщават от община Силистра.

Целите на проекта са : създаване на доброволчески клуб "Млад психолог" и "Стая за щастие, психично здраве и релакс" за превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред младежите чрез ангажиране на свободното време, поощряване на здравословния начин на живот сред младите хора, реализиране на дейности развиващи емоционалната интелигентност, справяне със стреса, съхраняване на психичното здраве, чрез критерии за добро поведение, коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения.

Одобреното финансиране е на обща стойност 1656,00лв. Предстоят кратки довършителни дейности.

Facebook коментари