Понеделник, 23 Май 2022 г.

Община Силистра подкрепя възстановяването на пътническия транспорт по река Дунав по линията Русе-Силистра-Измаил

Чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", Изпълнителна агенция "Морска администрация", Министерство на туризма и Посолството на Република България в Украйна, кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов получи писмо с изказано намерение от страна на българската общност в Украйна да се предприемат стъпки по възстановяване на директната транспортна връзка между Украйна и България. Транспортният рейс ще е с направление Русе- Силистра- Измаил, Украйна и обратно.
Идеята е представена в официално писмо до Генералното консулство на РБ в гр. Одеса от Измаилската българска община "Св. София", Културно- просветно дружество "Св.св. Кирил и Методий" гр. Болград, Асоциацията на българите в Украйна - гр. Одеса, както и действащи туроператори, собственост на етнически българи от Украйна.

В шест точки, икономически предпоставки и изгоди, са представени всички мотиви за отправеното предложение към съответните ведомства: липса на въздушен транспорт между София и Одеса; нарастване броя на пътуващите през летния период между двете страни; оживяване на туристическия бранш, засилване на традиционно приятелските връзки между Украйна и България, в контекста на усилията за запазване и развитието на българската идентичност; засиления интерес и от румънска страна и др. В писмото се посочва, че неотдавна е подписан Меморандум за сътрудничество между "Бюрото за съдействие на инвестициите"гр. Измаил и "Асоциацията по мениджмънта на туристическите направления и обекти в делтата на река Дунав", Румъния.

Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра изпрати писмо в подкрепа на всички действия в полза на възстановяването на транспортната линия, за която той и неговия екип продължават да настояват в полза на общностите по поречието на р. Дунав.

Facebook коментари