Събота, 17 Април 2021 г.

Окръжна прокуратура-Силистра с над 98 % решени дела през 2020 г.

Окръжна прокуратура-Силистра бе своеобразен домакин на годишно отчетно събрание, провело се онлайн днес, 30.03.2021 г. В него участваха г-жа Стелияна Кожухарова - прокурор от Върховна касационна прокуратура, г-н Огнян Дамянов – член на ПК на ВСС, административният ръководител на Апелативна прокуратура-Варна Владимир Чавдаров, неговите заместници - Иван Тодоров и Илия Николов, и прокурорите от структурата, председателите на Окръжен и Административен съд в Силистра, директорът на Областната дирекция на МВР, както и прокурорите от Окръжната прокуратура в града, съобщиха от пресслужбата на Апелативна прокуратура Варна.

Теодор Желев - адм. ръководител на структурата, направи кратък анализ на изминалата година, в която прокуратурите от региона са наблюдавали общо 3700 преписки или с 431 повече спрямо 2019 г. Решени са 98,05% от тях, като няма решени извън законния срок.

През отчетната година наблюдаваните досъдебни производства са 2652, а през 2019 г. - 2365. Окръжната прокуратура в Силистра е наблюдавала 170 от тях, а 2482 са наблюдаваните от Районната прокуратура. С 52 повече са наблюдаваните бързи производства за 2020 г. - 241.

Образуваните дела в съда за 2020 г. са 505, като през 2019 година те са 449 - наблюдава се увеличение с близо 15%. Обвинителните актове, внесени в съда, са 332, предложенията за споразумения - 71, и 91 - предложенията по чл.78а НК. Отчита се значително завишаване на броя на внесените в съд обвинителни актове.

През 2020 г. от съдилищата в Силистренски съдебен район са решени 478 дела. Постановени са съдебни решения по 316 от внесените обвинителни актове. С постановяване на осъдителна присъда по тях са приключени 109 дела. Приключили със сключване на споразумение са 75 дела. С решение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание са решени 87 дела.

През изминалата година са получени за изпълнение влезли в сила присъди и определения срещу 451 лица. Най-много те са за "лишаване от свобода" - 304, следвани от "пробация" – 38 лица. На 266 лица е наложена "глоба", а 117 лица са наказани с "лишаване от права".

Окръжният прокурор Теодор Желев очерта и приоритетите в работата на ръководената от него структура за 2021 г. Активната работа за постигане на добра координация с разследващите органи за срочното приключване на досъдебните производства и качеството на разследването ще продължи да заема важно място от дейността и през тази година. Друга важна насока на работата е повишаване качеството на прокурорската дейност, засилване ролята на инстанционен надзор, включително и чрез по-прякото ангажиране на наблюдаващите прокурори в основния процес на разследването. Продължава и активното противодействие по приоритетни направления "битова" престъпност, разпространение на наркотични вещества, престъпления по транспорта.

снимка: Незабравка Кирова

Facebook коментари