Сряда, 25 Май 2022 г.

Назад в историята: 98 години от създаване на ВДРО начело с Дочо Михайлов

На заседание на ръководство т о Добруджанската организация в Русе е взе т о решение за създаване на Вътрешна добруджанска революционна организация.

В края на август са утвърдени програма и устав, който предвижда ЦК от 7-8 души и Задгранично бюро в България, създаване на 7 района в Добруджа и на местни комитети и чети начело с войвода организатор. За главен войвода е избран комунистът Дочо Михайлов.

Дочо Михайлов (Д. М. Драганов) (29. Х.1895–26.VIII.1926 г.) е политически деец, един от ръководителите на добруджанското националноосвободително движение.

Роден е на 29 октомври в с. Бабук, Силистренско. Завършва гимназия в Свищов. Участва в Първата световна война 1914–1918 г., по време на Войнишкото въстание 1918 г. е избран за председател на войнишки революционен комитет. След войната става учит е л в с. Ходжакьой (дн. Нова Попина), Силистренско.

Член е на Румънската комунистическа партия, съдейства за възстановяване т о на Окръжния комитет на Румънската КП в Силистра и става негов секретар. През 1920 г. е изпратен в Одеса, къде т о завършва курс за пропагандисти. След една година се завръща в България и се установява във Варна. Там заедно с Д. Дончев работи за създаване т о на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО). На учредителния и конгрес (1923 г.) е избран за член на ЦК на организацията и за гл. войвода на четите в Южна Добруджа. Участва в подготовката на Септемврийското въстание 1923 г. и ръководи бойна група при щурма на казармите във Варна. След разгрома на въстание т о продължава да работи за укрепване т о на добруджанското революционно движение През 1924 г е избран за член на добруджанското революционно движение.

През 1924 г. е избран за член на Висшия съвет на ВДРО. През 1925 г. взема активно участие в изграждането на Добруджанската революционна организация (ДРО). Умира на 26 август 1926 г. в сражение с полицията при с. Дживел (дн. Никола Козлево), Шуменско.

Паметникът на Дочо Михайлов се намира на централния градски площад "Свобода" в град Силистра.

на снимките: Четата на Дочо Михайлов в 1926 година и паметника му в Силистра

Facebook коментари