Сряда, 19 Юни 2024 г.

Община Силистра с неразплатени разходи за 7 228 378 лева. Взема нов кредит от 500 000, ипотекира 16 имота

На вчерашното си заседание Общинският съвет в Силистра даде съгласие за поемане на общински дълг за бюджетната 2011 г. чрез ползване на краткосрочен банков заем в размер на 500 000 лв. Припомняме, че към момента неразплатените разходи на община Силистра са в размер на 7 228 378 лева. Това е поредния кредит, с който общината се опитва да запълни финансовата пропаст в нейния бюджет. Към момента тя ползва един инвестиционен кредит в размер на 2 500 000 лева за срок от 5 години и един краткосрочен във вид на овърдрафт в размер на 1 000 000 лева, чиито срок бе удължен с 6 месеца до 1.07.2011г. С новия заем банковите кредити на общината ще се закръглят на 4 000 000 лева. Общинска администрация счита, че ползването на банков заем е единственото разумно решение в настоящия момент, като възможност за преодоляване на временния недостиг на средства за финансиране на местните дейности.
Това е списъка на предложените за ипотекиране недвижими имоти, собственост на Община Силистра, които ще обезпечат кредита:
1. Радиоцентър - втори етаж от масивна двуетажна сграда със ЗП 134 кв.м- / Силистра ул."С. Велики" № 44/ - АОС 131 / 06.10.1997 г
2. Магазин и офиси със ЗП 65,43 кв.м -/ Силистра, ул. "София" № 2 – АОС 148/08.10.1997г.
3. Офиси на БНР и БТА и прилежащ терен от 44 кв. м – /Силистра, пл."Свобода"/ - АОС104 /10.06.1997 г.
4. Част от подблоково помещение с обща ЗП 204, 67 кв. м - / Силистра, бул. "Македония"№ 2 /- АОС 7 / 23.05.1996 г.
5. Офис със ЗП 69, 20 кв.м, Силистра, бул. "Македония" №167- АОС 3047 / 24.10.2003 г.
6. Химическа лаборатория със ЗП 110 кв. м -Общински пазар, Силистра – АОС 263 /12.02.1998 г.
7. Клуб на инвалида със ЗП 112 кв.м, Силистра, ул. "С. Велики" № 10 – АОС 835 /26.03.2000 г.
8. Клуб на пенсионера със ЗП 93 кв.м, Силистра, ул. "Бойка войвода" № 2 – АОС 1112/22.02.2001 г.
9. Клуб на пенсионера със ЗП 90 кв.м, Силистра, ул. "Добрич" № 72- АОС
2835/26.02.2003 г.
10. Магазин № 4 със ЗП 32,75 кв.м., Силистра, ул. "Добруджа" 22а –АОС 2768/19.08.2002 г.
11. Магазин № 4 със ЗП 19,71 кв.м., Силистра, ул. "Добруджа" 22а – АОС
2771/19.08.2002 г.
12. Офис № 4 със ЗП 59,30 кв.м., Силистра, ул. "Добруджа" 22а – АОС
2772/19.08.2002 г.
13. Дворно място с площ 1900 кв.м, заедно с построената в него масивна административна сграда със ЗП 138 кв.м, Айдемир, ул. "София" № 59 – АОС 639 / 23.01.1999 г.
14. Здравен дом с РЗП 580 кв.м, гараж със ЗП 28 кв. м и прилежащ терен с площ 1890 кв. м Айдемир, ул. "Боровинка " № 1 а – АОС 1052/ 04.10.2000 г.
15. Дворно място с площ 1880 кв.м, заедно с построените в него сгради Обединено детско заведение с обща ЗП 380 кв.м. и складово помещение със ЗП 60 кв.м., Калипетрово, кв. 81, парцел І-663, ул. "Р. Блъсков" – АОС 1114/ 15.03.2001 г.
16. Селска здравна служба, представляваща дворно място с площ 1470 кв. м, заедно с построената в него сграда със ЗП 253 кв. м, Калипетрово, кв. 64, парцел ХХХIII-за здр.обслужване – АОС 1462 / 29.08.2001 г.

Facebook коментари