Неделя, 26 Юни 2022 г.

Областният управител ще контролира качеството на административно обслужване в Силистренско

Решение на МС на Република България. С промени в Наредбата за административното обслужване, приети днес от Министерския съвет, се определят конкретните средства и механизми за осъществяване на координацията и контрола от областният управител върху дейността по административно обслужване на територията на съответната област - за териториалните звена на централната администрация, общинските администрации и за специализираните териториални администрации.

Създават се единни правила за координация и контрол за качеството на административното обслужване. Приетите мерки са в изпълнение на правителствения приоритет за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Facebook коментари