Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Силистренската фирма "Фазерлес" рязко сви производството си заради пандемията

Силистренската фирма "Фазерлес" рязко сви производството си заради пандемията.

Нетните приходи от продажби на предприятието за производство на фазер (дървесно-влакнести плочи или шперплат) "Фазерлес" АД - Силистра вървят надолу, като има спад от 22% на годишна база до 12.77 млн. лв. в края на миналата година, съобщават от фирмата.

Основните причини за това са пандемичната обстановка във връзка с разпространението на Ковид-19 от средата на март у нас и на пазарите, на които продава предприятието, сериозните проблеми на всички пазари на фирмата и влошаване на конкурентната среда. А дървообработващата фирма "Фазерлес" АД изнася около 86% от продукцията си в страните от ЕС и извън тях.

Оперативните разходи, особено тези за суровини и материали, външни услуги, за възнаграждения, са сериозно свити. Това е причината за подобряване на финансовия резултат за миналата година, който е печалба от 40 хил. лева, при загуба от 81 хил. лева в края на 2019-а.

Сериозното увеличение на цената на дървесината през изминалите години поради липсата на политика на държавата в този сектор е довело до срив в бранша, който продължава и през 2020-а, отбелязват мениджърите на фирмата.

Сега "Фазерлес" АД работи само с една технологична линия. За подсигуряване на производството се е наложило назначаване на нови седем служители през миналата година, като общо те са били 208.

Различни рисковете съпътстват дейността на дървообработващото предприятие. Икономическата ситуация в Европа и повечето други негови пазари е твърде непредвидима поради пандемията от коронавирус. Изключително силна е конкуренция на пазара и са непредвидими действията на фирмите от бранша. А непрекъснатото увеличение на цената на електроенергията, необходима за това производство, е друга голяма неизвестна.

В тази връзка се разработват мерки за диверсификация на продажбите и увеличаване обема на производството, както и за обезпечаване на необходимото количество основна суровина. Основен акцент се поставя върху намаляване на технологичните разходи, за да се компенсират увеличените харчове за суровина и електроенергия.

Търговски и други вземания от клиенти и доставчици по аванси леко са нараснали през миналата година, но пък фирмата е успяла да намали своите търговски и други задължения.

Въпреки широкото приложение на изделията от фазер - мебели, опаковки за хранителната, металургичната, стъкларската и консервна и автомобилната промишленост, в строителството, намаляването на поръчките свива и приходите на фирмите от бранша.

Дружеството се контролира от "Фазеринвест" АД - Силистра, което притежава дял от 58.58% от капитала. Останалите акции с право на глас са собственост на други фирми и на 791 индивидуални инвеститори.

Facebook коментари