Сряда, 25 Май 2022 г.

В Силистра метеорологични наблюдения са правени още преди 134 години

По официални данни в Силистра началото на метеорологичното обслужване е поставено през 1892 от Управлението за поддържане и проучване на плавателния път на река Дунав в Русе.

Но според бившия преподавател в някогашния институт за подготовка на учители в Силистра Петър Моллов метеорологични наблюдения в Силистра започват на 24 декември 1886 година. Моллов се позовава на отчетите на силистренското класно училище, пазени в краеведческия отдел на тукашната библиотека.

Сега в Силистра има метеорологична обсерватория.

Facebook коментари