Събота, 03 Юни 2023 г.

Огнеборците в Силистра са гасили 808 пожара през 2020 година

През 2020 година пожарникарите от Силистра са участвали в гасенето на 808 пожара, съобщиха от службата. Те са възникнали на територията на областта. Това прави 67,67 на 100 000 жители.

Съпоставено към усреднените данни за същия период през 2015 – 2019 г. – 803,4 бр., този показател бележи леко увеличение. Разпределено по РСПБЗН данните за произшествията са следните: РСПБЗН – Силистра – 398 бр., РСПБЗН – Дулово – 160 бр., РСПБЗН – Тутракан – 120 бр., УПБЗН – Главиница – 66 бр. и УПБЗН – Кайнарджа – 64 бр.

Интензивността на повикване е средно 2,21 за цялата служба, като за РСПБЗН – Силистра е 1,09, РСПБЗН – Дулово – 0,44, РСПБЗН – Тутракан – 0,33, УПБЗН – Главиница – 0,18 и УПБЗН – Кайнарджа – 0,17. Този показател запазва стойността си спрямо средната интензивност на повикванията за периода 2015 -2019 г., който е 2,202.

Разпределението по видове на произшествията е следното – пожари с материални загуби: Силистра – 53 бр., Дулово – 31 бр., Тутракан – 20 бр., Главиница – 12 бр., Кайнарджа – 16 бр., а случаите с извършвана гасителна дейност на пожари в сухи треви и пожари без материални щети са: Силистра – 204 бр., Дулово – 103 бр., Тутракан – 73 бр., Главиница – 50 бр., Кайнарджа – 43 бр.

Структурните звена на РДПБЗН – Силистра са извършили 45 бр. аварийно-спасителни дейности и са оказали техническа помощ в 127 случая.

Излизанията на лъжливи повиквания общо за региона са 29 бр.

При произшествия е загинал 1 гражданин, пострадалите са 5.

От разпределението на произшествията по основни отрасли е видно, че най-много са произшествията в "Жилищно-комуналното стопанство" – 59,09 % от общия брой. На второ място по отрасли са произшествията в "Транспорт, складиране и пощи" и "Селско и рибно стопанство" с по 12,12 % и на трето място в "Горско стопанство" – 4.55%. Останалите 12,12 % се разпределят в отраслите "Водопровод, канализация и сметосъбиране", "Енергетика"и др. Данните, съпоставени към предходни години бележат тенденция за устойчивост.

От разпределението на произшествията по причина на възникване е видно, че най-много са произшествията ,предизвикани от "небрежност при боравене с открит огън" – 38 бр. или 28,79 % , "късо съединение" – 27 бр. или 20,45 % и др.

През изтеклия период служителите от ДПК са извършили 32 комплексни проверки, 255 контролни проверки и 648 тематични проверки. Връчени са 65 бр. разпореждания и 204 бр. констативни протокола. Издадени са 23 бр. становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти в експлоатация.

За констатираните 268 бр. нарушения от всички извършени проверки са предписани 241 бр. мероприятия в разпоредителни документи, а за останалите за съставени АУАН или приложени ПАМ.

Извършени са 128 бр. контролни проверки за изпълнението на предписаните мероприятия.

За изтеклата година са съставени 38 акта за установяване на административни нарушения, от които 16 бр. при експлоатация на обекти, 22 бр. са съставените АУАН във връзка с жътвени кампании. Издадени са 37 бр. наказателни постановления, съобщиха още от Пожарната.

Facebook коментари