Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 15 март 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

10 работници, строителство, средно образование
2 работници, кухня, средно образование
1 готвач, средно образование
1 чистач/ хигиенист, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 началник смяна, средно образование
1 оператор, преса за метал, средно образование/ Технология на машиностроенето
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло/
9 шивачи, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло/
2 готвачи, средно образование
4 сервитьори, средно образование
2 шивачи, средно образование
2 пекари, средно образование
30 лекари, висше образование, спец. "Медицина"
1 магистър-фармацевт, висше образование, спец. "Фармация"
2 рентгенови лаборанти, висше образование, спец. "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
19 медицински сестри, висше образование здравни грижи
1 майстор, производство на тестени изделия, основно образование


* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа
1 продавач в павилион, средно образование
1 продавач–консултант, средно образование


**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб", на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 общи работници, средно образование, кат. В
1 машинен оператор, металобработващи машини,средно обр.
1 сервитьор, средно образование
3 оператори, център за обаждания, средно образование
2 бармани, основно/средно образование
1 помощник-готвач, средно образование, професионален опит
3 организатори производство, средно образование
1 електромеханик, средно образование, владеене на английски или немски език
1 куриер, средно образование, кат. В, умения за работа с компютър
1 работник, зареждане на рафтове, средно образование, кат. В
10 общи работници в промишлеността, основно/ средно образование
1 продавач – консултант, средно образование


Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

6 шофьори на тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ"
2 машинисти на булдозер, основно обр., правоспособност за управление
1 готвач, 5 години опит- турска кухня
4 шивачки, основно образование
1 стоковед, средно образование
1 деловодител, средно образование
1 майстор производство на хлебни изделия, средно образование
1 общ работник, основно образование
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 оператори, производствена линия, средно образование
1 помощник- готвач, основно образование
1 машинен оператор, банциг, няма изискване за заемане
1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, основно образование, двусменен режим на работа
6 лекари ЦСМП, висше образование, спец. "Медицина"
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование, трисменен режим на работа


***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари