Петък, 03 Февруари 2023 г.

"Гражданска защита" се сля с "Пожарната" в "Пожарна безопасност и защита на населението"

Областният управител д-р Владимир Янков бе домакин на отчета на областно управление "Гражданска защита" за 2010 г, съобщиха от областната управа.
Днес (сряда, 26.01.2011 г.) в Заседателната зала на областната администрация, в.и.д. началник на "Гражданска защита" в Силистра инж. Денко Вълев представи данните от дейността на управлението на представители на общините в област Силистра и на членовете на Областния щаб за координация на спасителните и аварийно-възстановителни дейности.
4 бяха акцентите в работата на "Гражданска защита" - Провеждане на дейности по защитата при бедствия, Превантивна дейност, Управление на собствеността и материално-техническото осигуряване и Финансово-счетоводна дейност.
Аварийно-спасителната дейност през 2010 г е осъществявана от 5 екипа с по 5 души на 24 часово дежурство. Използваната техника – 9 бр. автотракторна-, 4 бр. инженерна- и 7 бр. спасителна техника.
"Гражданска защита" е участвала в овладяването на 243 инцидента, от които - 23 наводнения, 36 бури, силни ветрове и дъждове, 97 причинени от снегонавяване и обледяване, 18 катастрофи, 1 удавяне и др.
Оказана е помощ на 445 души.
Координацията на дейността е осъществявана от единна спасителна система. Извършвана е от оперативния информационно – комуникационен център, чрез Началника на ОУ "Гражданска защита", съгласно Плана за "Провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи" за област Силистра
Инж. Вълев отчете, че през миналата година е извършена оценка на риска на всички потенциално опасни водни обекти на територията на областта, създадена е справка с потенциално опасните сгради, негодните за употреба и застрашените от само разрушаване, извършени са проверки на учебните заведения и детски градини с цел - предприемане на превантивни мерки за повишаване сигурността на децата и учениците, 127 ученика са преминали обучение в "Гражданска защита", обучени са и доброволците от изградените групи от общините Кайнарджа и Ситово и др.

От 2011 г., с промяната на Закона за МВР, Областно управление "Гражданска защита" преминава в структурите на противопожарната служба, съобщи в края на отчета си в.и.д. началник на управлението инж. Денко Вълев. Той информира, че защитата на населението през 2011 година ще продължи да се извършва адекватно, но в рамките на новосъздадената Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в МВР.
От днес (26.01.2011 г.) началник на "Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" в Силистра е комисар инж. Румен Мъров.
Комисар Мъров потвърди новината и разясни, че управлението става специализирана структура към МВР за пожарна безопасност и аварийно-спасителни дейности при пожари, бедствия, аварии и катастрофи. На този етап е известно, че се създават няколко звена - Областен координационно-информационен център, където ще се приемат сигналите от тел. 112., група "Спасяване" от 20 души и група "Превантивна дейност и планиране" към сектора Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност".
Новото областно управление ще бъде позиционирано в сградата на КАТ. Окомплектоването на структурата трябва да приключи до месец март т.г.
Областният управител д-р Владимир Янков подчерта, че предвид повишаващата се употреба на различни видове енергия в съвременния свят, нараства опасността от инциденти и аварии, както в бита така и в промишлеността. В този смисъл, д-р Янков определи обединяването на институциите като "наложително и навременно, предвид необходимостта от бързи и адекватни реакции на екипите."
На снимката: от ляво-надясно – инж. Денко Вълев – в.и.д. началник на ОУ "Гражданска защита" ; комисар инж. Румен Мъров – началник на новото Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението"-Силистра; д-р Владимир Янков – областен управител на област Силистра;

Facebook коментари