Събота, 17 Април 2021 г.

Пеликаните преодоляха страха си от платформите в резервата Сребърна до Силистра

Над 50 двойки пеликани вече гнездят в колонията си в резервата Сребърна край Силистра. От около месец те обитават наколните платформи и тръстиковите масиви около тях в централното водно огледало.

Пеликаните преодоляха страха си от последните две години и са на платформите, някои се заиграват любовно, други мътят.

През последните две години къдроглавите пеликани са гнездили на други места, скрити в източните части на резервата, подплашени от набезите на хищници, сред които и енотовидното куче, разказва Момчил Петров, експерт на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

"Тази година виждаме, че отново са се завърнали на традиционното място. Предполагаме, че са преценили, че условията са достатъчно безопасни за тях."

Петров уточнява, че нивото на водата е високо и колонията е отдалечена от бреговете и местата, които са традиционно обитавани от хищниците. Заети са три от четирите наколни платформи.

Към момента пеликаните са активни, със силно зачервени гуши, което е сигурен знак за началото на активен размножителен период. Инкубационният период според литературата продължава около месец. "Към края на март, началото на април ще имаме потомство", допълва Момчил Петров.

Любомир Добрев, репортаж

Facebook коментари