Неделя, 28 Май 2023 г.

Превантивно затвориха за 4-ри дена всички детски градини в Дуловско

Със своя заповед от 24 януари 2011 г, Гюнер Рамис-кмет на Община Дулово-разпореди да се преустановят учебните занятия в детските градини и филиали към тях от 25.01.2011 до 28.01.2011г включително, информираха от общината. Мярката се налага поради намалена посещаемост на децата от ЦДГ - регистрирани 50% отсъстващи, във връзка с очакваните ниски температури и с цел предпазване на децата от остри респираторни заболявания.
Преустановяват се занятията в ЦДГ с.Раздел и филиалите към нея в селата Грънчарово и Секулово; ЦДГ в с.Межден и филиала в село Колобър; ЦДГ в с. Паисиево и всички филиали към нея; ЦДГ в село Чернолик и филиалите в селата Златоклас и Руйно; ЦДГ "Щастливо детство" Дулово – филиала в село Водно.
За периода ще работят дежурни групи в ЦДГ Окорш-1 група, в селата Вокил и Овен по една група; В ЦДГ Чернолик - селата Яребица и Правда по 1 група; ЦДГ Межден-1 група в село Таслаково; ОДЗ"Мир"- 2 яслени групи, 3 сборни и 1 във филиала в село Поройно; ЦДГ"Щастливо детство"Дулово – 2 сборни групи в града и 1 в село Черник.
Със заповедта директорите на ЦДГ се задължават да представят ежедневна справка за посещаемостта на децата.
По информация от Наташа Стоянова, началник на отдел "Образование" броят на отсъстващите ученици в 10-те общински училища средно е 11%, като процеса се следи постоянно.

Facebook коментари